1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اندوکرینولوژی ویلیامز جلد8

اندوکرینولوژی ویلیامز جلد8

کد کتاب 103136

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد8

اختلالات متابولیسم کربوهیدرات و لیپید
تعداد صفحه
372
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اندوکرینولوژی ویلیامز جلد8

دارای 10% تخفیف  

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد8 اختلالات متابولیسم کربوهیدرات و لیپید
 این کتاب اطلاعاتی بنیادی حاصل از تحقیقات شیمیایی و فیزیولوژیک را چکیده وار و معتبراز مدیریت اندوکرینوپاتی بالینی ارائه شده است. با گذشت دهه ها این کتاب با اضافه شدن علوم جمعیت شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی غنی تر شده است که زیربنای درک ما از پاتوژنز و مدیریت اختلالات اندوکرینی را تشکیل می دهند

کتاب های مرتبط با اندوکرینولوژی ویلیامز جلد8

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند