1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. آزمون های استخدامی بانکها
آزمون های استخدامی بانکها پرستش
آزمون های استخدامی بانکها پرستش پرستش  

آزمون های استخدامی بانکها

کد کتاب 103123

کتاب آزمون استخدامی بانکها

تعداد صفحه
352
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آزمون های استخدامی بانکها

دارای 20% تخفیف  

کتاب آزمون استخدامی بانکها

کتاب آزمون استخدامی بانکها

 

کتاب آزمون استخدامی بانکها

فهرست

فصل1: معارف اسلامی

فصل2: ادبیات فارسی

فصل3: زبان عمومی

فصل4: ریاضیات عمومی

فصل5: آمار و احتمالات

فصل6: روانشناسی و سنجش هوش

فصل7: دانش کامپیوتر

فصل8: سوال های تخصصی بانکداری