1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. آزمون های استخدامی بانکها
آزمون های استخدامی بانکها

آزمون های استخدامی بانکها

کد کتاب 103123

کتاب آزمون استخدامی بانکها

تعداد صفحه
352
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آزمون های استخدامی بانکها

کتاب آزمون استخدامی بانکها

کتاب آزمون استخدامی بانکها

 

کتاب آزمون استخدامی بانکها

فهرست

فصل1: معارف اسلامی

فصل2: ادبیات فارسی

فصل3: زبان عمومی

فصل4: ریاضیات عمومی

فصل5: آمار و احتمالات

فصل6: روانشناسی و سنجش هوش

فصل7: دانش کامپیوتر

فصل8: سوال های تخصصی بانکداری

کتاب های مرتبط با آزمون های استخدامی بانکها