1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. طرح بحران بیمارستان (HDP)
طرح بحران بیمارستان (HDP) رویان پژوه

طرح بحران بیمارستان (HDP)

کد کتاب 100312

طرح بحران بیمارستان (HDP)

فهرست مطالب

  1. تعاریف و مفاهیم کلیدی
  2. مقدمات برنامه ریزی
  3. برنامه ریزی مدیریت بحران برای مراکز بهداشتی - درمانی
  4. فرآیند طراحی برنامه مدیریت بحران بیمارستانی
  5. ساختار برنامه مدیریت بحران بیمارستانی
  6. جزئیات مفاهیم عملیاتی
  7. ارزیابی ریسک fmea

و...

تعداد صفحه
144
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید طرح بحران بیمارستان (HDP)

دارای 3% تخفیف  

طرح بحران بیمارستان (HDP):با وجود ارائه مقالات پراکنده توسط برخی محققین و صاحب نظران در مورد جنبه های مختلف مدیریت بحران بیمارستانی،تاکنون منبع جامع و یکپارچه که بتواند جوابگوی نیازها و سوالات گوناگون در این زمینه باشد وجود نداشته است.لذا میتوان گفت کتاب حاضر بهترین منبع مدیریت بحران بیمارستانی محسوب می شود که در اختیار دانشجویان کارشناسان و مدیران بحران کشور قرار می گیرد.

کتاب های مرتبط با طرح بحران بیمارستان (HDP)