1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. وزارت علوم
  5. آزمون های استخدامی مدیریت
آزمون های استخدامی مدیریت پرستش
آزمون های استخدامی مدیریت پرستش پرستش  

آزمون های استخدامی مدیریت

کد کتاب 103119

کتاب آزمون استخدامی مدیریت

تعداد صفحه
424
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آزمون های استخدامی مدیریت

دارای 20% تخفیف