1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور
آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور پرستش
آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور پرستش پرستش  

آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور

کد کتاب 103117

کتاب آزمون استخدامی دیوان محاسبات کل کشور

تعداد صفحه
407
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور

دارای 25% تخفیف  

کتاب کتاب  آزمون استخدامی دیوان محاسبات کل کشور 

کتاب کتاب  آزمون استخدامی دیوان محاسبات کل کشور 

کتاب کتاب  آزمون استخدامی دیوان محاسبات کل کشور 

فهرست

حسابداری

اصول حسابداری

پاسخ نامه اصول حسابداری

حسابداری صنعتی

پاسخ نامه حسابداری صنعتی

حسابداری دولتی

پاسخ نامه حسابداری دولتی

حسابداری شرکت ها

پاسخ نامه حسابداری شرکت ها

حسابرسی

پاسخ نامه حسابرسی

اقتصاد خرد و کلان

پاسخ نامه اقتصاد خرد و کلان

مالیه عمومی و بودجه

 پاسخ نامه مالیه عمومی و بودجه

حقوق تجارت

پاسخ نامه حقوق تجارت

حقوق مدنی

پاسخ نامه حقوق مدنی

اشخاص مشمول مالیات

پاسخ نامه اشخاص مشمول مالیات

حقوق اداری به همراه پاسخ نامه

کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری به همراه پاسخ نامه کلیدی

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

تئوری های مدیریت

پاسخ نامه تئوری های مدیریت