1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. جامع بیوشیمی
جامع بیوشیمی گروه تالیفی دکتر خلیلی
جامع بیوشیمی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

جامع بیوشیمی

کد کتاب 103107

کتاب جامع بیوشیمی

تعداد صفحه
795
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جامع بیوشیمی

دارای 10% تخفیف  

کتاب جامع بیوشیمی

فصل 1 : آب و pH بدن

فصل 2 : ساختار کربوهیدرات ها

فصل 3 : کربوهیدرات های II

فصل 4 : ساختمان لیپید ها

فصل 5 : ساختار اسیدهای آمینه

فصل 6 : پروتئین ها

فصل 7 : پروتئین ها II

فصل 8 : پروتئین های پلاسما

فصل 9 : آنزیم شناسی

فصل 10 : آنزیم شناسی بالینی

فصل 11 : غشاء سلولی

فصل 12 : ساختار اسیدهای نوکلئیک

فصل 13 : پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها

فصل 14 : همانندسازی DNA

فصل 15 : جهش در DNA و ترمیم آن

فصل 16 : ساختمان RNA

فصل 17 : رونویسی

فصل 18 : پیرایش RNA

فصل 19 : ترجمه

فصل 20 : زنجیره انتقال الکترون

فصل 21 : سرنوشت پیروات و چرخه کربس

فصل 22 : هضم کربوهیدرات های غذایی در دستگاه گوارش

فصل 23 : مسیر پنتوز فسفات و سایر هگزوزها

فصل 24 : متابولیسم لیپیدهای I

فصل 25 : متابولیسم لیپیدهای II

فصل 26 : متابولیسم اسیدهای آمینه

فصل 27 : مشتقات اسیدهای آمینه

فصل 28 : متابولیسم هم

فصل 29 : متابولیسم نوکلئوتیدها

فصل 30 : پیام رسانی

فصل 31 : هورمون ها واسطه های تنظیمی

فصل 32 : ویتامین ها و مواد معدنی

پاسخنامه تمامی فصول

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند