1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. جامع بیوشیمی
دارای 10% تخفیف
جامع بیوشیمی گروه تالیفی دکتر خلیلی

جامع بیوشیمی

کد کتاب 103107

کتاب جامع بیوشیمی

تعداد صفحه
795
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786004223508
قطع
وزیری
نوبت چاپ
دوم

خرید کتاب جامع بیوشیمی

|

جامع بیوشیمی


جامع بیوشیمی

تصویر 1 کتاب جامع بیوشیمی

کتاب جامع بیوشیمی

فصل 1 : آب و pH بدن

فصل 2 : ساختار کربوهیدرات ها

فصل 3 : کربوهیدرات های II

فصل 4 : ساختمان لیپید ها

فصل 5 : ساختار اسیدهای آمینه

فصل 6 : پروتئین ها

فصل 7 : پروتئین ها II

فصل 8 : پروتئین های پلاسما

فصل 9 : آنزیم شناسی

فصل 10 : آنزیم شناسی بالینی

فصل 11 : غشاء سلولی

فصل 12 : ساختار اسیدهای نوکلئیک

فصل 13 : پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها

فصل 14 : همانندسازی DNA

فصل 15 : جهش در DNA و ترمیم آن

فصل 16 : ساختمان RNA

فصل 17 : رونویسی

فصل 18 : پیرایش RNA

فصل 19 : ترجمه

فصل 20 : زنجیره انتقال الکترون

فصل 21 : سرنوشت پیروات و چرخه کربس

فصل 22 : هضم کربوهیدرات های غذایی در دستگاه گوارش

فصل 23 : مسیر پنتوز فسفات و سایر هگزوزها

فصل 24 : متابولیسم لیپیدهای I

فصل 25 : متابولیسم لیپیدهای II

فصل 26 : متابولیسم اسیدهای آمینه

فصل 27 : مشتقات اسیدهای آمینه

فصل 28 : متابولیسم هم

فصل 29 : متابولیسم نوکلئوتیدها

فصل 30 : پیام رسانی

فصل 31 : هورمون ها واسطه های تنظیمی

فصل 32 : ویتامین ها و مواد معدنی

پاسخنامه تمامی فصول