1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. اتاق عمل
 4. تکنولوژی جراحی توراکس
تکنولوژی جراحی توراکس حیدری
تکنولوژی جراحی توراکس حیدری حیدری  

تکنولوژی جراحی توراکس

کد کتاب 103100

کتاب تکنولوژی جراحی توراکس

فهرست مطالب

 1. آناتومی و فیزیولوژی
 2. اصطلاحات و اختصارات
 3. ملاحظات تکنولوژی جراحی
 4. انواع برش ها برای دسترسی به توراکس
 5. مداخلات جراحی اندوسکوپی توراکس
 6. مداخلات جراحی ریه
 7. ترومای قفسه سینه
 8. جراحی های اینترتوراسیک مری
تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنولوژی جراحی توراکس

دارای 10% تخفیف  

کتاب تکنولوژی جراحی توراکس