<
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ایمنی شناسی
 4. ایمونولوژی 4 استاد
ایمونولوژی 4 استاد کتاب میر
ایمونولوژی 4 استاد کتاب میر کتاب میر  

ایمونولوژی 4 استاد

کد کتاب 100310

کتاب ایمونولوژی 4 استاد

تعداد صفحه
503
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ایمونولوژی 4 استاد

دارای 10% تخفیف  

کتاب ایمونولوژی 4 استاد

 1. درسنامه جامع ایمونولوژی چهار استاد
 2. خصوصیات کلی سیستم ایمنی
 3. سلولها و بافتهای سیستم ایمنی
 4. آنتی ژنها و آنتی بادیها
 5. سیستم اصلی سازگاری سنجی
 6. آماده سازی و عرضه آنتی ژن
 7. به لنفوسیت T
 8. پذیرنده های آنتی ژنی و مولکولهای کمکی 
 9. به لنفوسیت T
 10. بلوغ لنفوسیتی و بیان
 11. ژنهای پذیرنده آنتی ژن
 12. فعال شدن لنفوسیت های T
 13. فعال شدن سلول B
 14. وتولید آنتی بادی
 15. تولرانس ( تحمل ) ایمونولوژیکی
 16. سایتوکاین ها
 17. ایمنی ذاتی

کتاب های مرتبط با ایمونولوژی 4 استاد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند