1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2017
ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2017 ارجمند
ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2017 ارجمند ارجمند  

ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2017

کد کتاب 100307

کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2017

تعداد صفحه
808
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2017

دارای 3% تخفیف  

کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2017

فصل 1 : خصوصیات و مروری بر پاسخ های ایمنی 

فصل 2 : سلول ها و بافت های سیستم ایمنی 

فصل 3 : گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت ها 

فصل 4 : ایمنی ذاتی 

فصل 5 : آنتی بادی ها و آنتی ژن ها 

فصل 6 : مولکول های کمپلکس سازگاری نسجی اصلی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T

فصل 7 : پذیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال

فصل 8 : تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن های پذیرنده آنتی ژنی

فصل 9 : فعال شدن لنفوسیت های T

فصل 10 : تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD4

فصل 11 : تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD8

فصل 12 : فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی

فصل 13 : مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال

فصل 14 : ایمنی تخصص یافته در سدهای اپیتلیال و بافت های مصون از پاسخ های ایمنی

فصل 15 : تحمل ایمونولوژیک و خودایمنی

فصل 16 : ایمنی در برابر میکروب ها

فصل 17 : ایمونولوژی پیوند

فصل 18 : ایمنی در برابر تومورها

فصل 19 : اختلالات ازدیاد حساسیت

فصل 20 : آلرژی

فصل 21 : نقایص ایمنی مادرزادی و اکتسابی

واژه نامه

پیوست I - سایتوکاین ها

پیوست II - ویژگی های اصلی مولکول های CD

پیوست III - تکنیک های آزمایشگاهی رایج در ایمونولوژی

واژه یاب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند