1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد4 عمل جراحی
برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد4 عمل جراحی اندیشه رفیع
برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد4 عمل جراحی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد4 عمل جراحی

کد کتاب 103055

برونر سودارث داخلی جراحی 4 عمل جراحی

تعداد صفحه
88
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد4 عمل جراحی

دارای 20% تخفیف  

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد4 عمل جراحی

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد4 عمل جراحی
 

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد4 عمل جراحی

1:مدیریت مراقبت های پرستاری قبل از عمل جراحی

2:مراقبت های پرستاری حین عمل جراحی

3:مراقبت های پرستاری بعد از عمل جراحی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند