1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد1 مفاهیم پایه در پرستاری
برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد1 مفاهیم پایه در پرستاری اندیشه رفیع
برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد1 مفاهیم پایه در پرستاری اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد1 مفاهیم پایه در پرستاری

کد کتاب 103053

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد1 مفاهیم پایه در پرستاری

تعداد صفحه
127
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد1 مفاهیم پایه در پرستاری

دارای 21% تخفیف  

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد1 مفاهیم پایه در پرستاری

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد1 مفاهیم پایه در پرستاری

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد1 مفاهیم پایه در پرستاری

بخش1: ارائه خدمات بهداشتی و مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

بخش2: فعالیت های پرستاری جامعه نگر

بخش3: تفکر انتقادی، تصمیم گیری اخلاقی و فرآیند پرستاری

بخش4: آموزش و ارتقای پرستاری

بخش5: بررسی وضعیت سلامت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند