1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. IQB ایمنی شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی
IQB ایمنی شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB ایمنی شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB ایمنی شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی

کد کتاب 100305

کتاب IQB ایمنی شناسی

خرید کتاب ایمنی پلاس

همراه با پاسخنامه تشریحی

تحت نظارت : دکتر احمد خلیلی

ویژه رشته های : ایمنی شناسی، هماتولوژی و بانک خون، ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی و باکتری شناسی

تعداد صفحه
873
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB ایمنی شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی

دارای 5% تخفیف  

کتاب IQB ایمنی شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی

فصل 1: آنتی ژن ها و ایمونوژن

فصل 2: آنتی بادی ها

فصل 3: لنفوسیت B و آنتی ژن های قندی

فصل 4: کمپلمان

فصل 5: MHC و عرضه

فصل 6: سلول های عرضه کننده‌ آنتی ژن (APC)

فصل 7: سلول T و سوپرآنتی‌ژن‌ها

فصل 8: سایتوکاین

فصل 9: کموکاین

فصل 10: گیرنده‌های FC (FCR)

فصل 11: مولکول های چسبان

فصل 12: ایمنی‌ ذاتی

فصل 13: تحمل (تولرانس)

فصل 14: آپوپتوز (مرگ سلولی)

فصل 15: ارگان های لنفاوی

فصل 16: اتوایمنی

فصل 17: ازدیاد حساسیت

فصل 18: نقص ایمنی

فصل 19: ایدز

فصل 20: تومور

فصل 21: پیوند و رد پیوند

فصل 22: واکسن

فصل 23: ایمونولوژی عفونی

فصل 24: ایمونوژنتیک

فصل 25: انتقال سیگنال

فصل 26: ایمونوهماتولوژی

فصل 27: ایمونوتکنولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند