1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. منتخب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016
منتخب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 خانه زیست شناسی
منتخب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

منتخب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016

کد کتاب 103040

کتاب منتخب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016

تعداد صفحه
848
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید منتخب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016

دارای 20% تخفیف  

کتاب منتخب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016

فصل 1: مولکول ها, سلول ها و موجودات مدل

فصل 2: ساختار شیمیایی

فصل 3: ساختار و عملکرد پروتئین

فصل 4: کشت و مشاهده سلول

فصل 5: مکانیسن پایه ای

فصل 6: تکنیک های ژنتیک مولکولی

فصل 7: ساختار غشای زیستی

فصل 8: ژن ها, ژنومیک و کروموزوم ها

فصل 9: کنترل بیان ژن در سطح رونویسی       

فصل 10:  کنترل بیان ژن پس از رونویسی

فصل 11: انتقال یون ها و مولکول های کوچک از عرض غشای پلاسمایی

فصل 12: انرژی سلول

فصل 13: حرکت پروتئین ها به درون غشاها و اندامک ها

فصل 14: نقل و انتقال ویزیکولی, ترشح و اندوسیتوز

فصل 15: انتقال پیام و گیرنده های همراه با G - پروتئین

فصل 16: مسیر های پیام رسانی که بیان ؤن را کنترل می کند

فصل 17: سازمان یابی و حرکت سلولی I: ریز رشته ها

فصل 18: سازمان یابی و حرکت سلولی I: میکروتوبول ها و رشته های حد واسط

فصل 19: چرخه سلولی یوکاریوتی

فصل 20: یکپارچه شدن سلول در قالب بافت

فصل 21: سلول های بنیادی, عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی

فصل 22: سلول های سیستم عصبی

فصل 23: ایمونولوژی

فصل 24: سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند