1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 آرتین طب
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 آرتین طب آرتین طب  

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

کد کتاب 100304

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

ترجمه : ماهرو میر احمدیان - دکتر سمیرا رجائی

تعداد صفحه
803
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

دارای 0% تخفیف  

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

سپاس و ستایش به درگاه ایزد یکتا که توفیق عنایت فرمود تا ترجمه ویراست نهم کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی را همانند ویراست های دوم تا هشتم تقدیم دانش پژوهان نماییم. دانش ایمونولوژی همپای سایر علوم با سرعت به پیش می رود و همواره افق های تازه ای را در برابر پویندگان این علم قرار می دهد. با توجه به طیف گسترده دانش ایمونولوژی و ارتباط آ« با تمامی رشته های پزشکی لزوم آشنایی هرچه بشتر دانشجویان دانش پژوهان و متخصصین رشته های بالینی را با اطلاعات جدید این علم پویا ایجاب می نماید.

کتابی که هم اکنون پیش روی شماست ترجمه ویراست نهم کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی تألیف پروفسور ابوالعباس استاد دانشگاه کالیفرنیا و همکارانشان می باشد. این ویراست شامل اصلاحات قابل توجهی بوده، به طوری که علاوه بر سبک واضح و روشن همانند ویراست های قبل، دستاوردهای جدید علمی به آن اضافه شده است و تمامی فصول کتاب به روزرسانی گردیده بدون آن که بر حجم کتاب افزوده شده اشد. به نظر مؤلف رویکرد ایمونولوژی مدرن تمایل به کتاب  به روزرسانی گردیده بدون آن که بر حجم کتاب افزوده شده باشد. به نظر مؤلف رویکرد ایمونولوژی مدرن تمایل به حرکت فراسوی اصول پایه مکانیسم های پاسخ های ایمنی است به طوری که بتوان این اصول را به صورت کاربردی برای فهم بیماری های انسان و درمان های جدید مورد استفاده قرار داد. تحول در درمان های ایمونولوژیک طی دو دهه اخیر شگفت انگیز بوده و در این کتاب مؤلف توجه ویژه ای به کار برد بالینی ایمونولوژی و درمان های جدید داشته است. علاوه بر این مفاهیم پایه را به روزرسانی نموده و به برخی از آنها مانند سلول های لنفوییدی ذاتی، بیولوژی فعال شدن اینفلامازوم، نقش سلول های T یاریگر فولیکولی در پاسخ های آنتی بادی در ژمینال سنتر، زیرگروه های لنفوسیت های خاطره ای و نقش حفاظتی و پاتوژنیک سلول های T اجرایی توجه ویژه داشته است. همچنین همانند چاپ های قبلی هر فصل طوری نگارش شده است که به ص ورت مستقل قابل مطالعه و درک باشد.

در پایان اگرچه سعی شده تا آنجا که ممکن است ترجمه بدون غلط باشد معهذا اشتباهات احتمالی وجود دارند که امید است خوانندگان نقایص را ضمن تذکر بر ما ببخشایند.

با آرزوی موفقیت برای همگان

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

خصوصیات و مروری بر پاسخ های ایمنی 

سلول ها و بافت های سیستم ایمنی 

گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت ها 

ایمنی ذاتی 

آنتی بادی ها و آنتی ژن ها 

مولکول های کمپلکس سازگاری نسجی اصلی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T

پذیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال

تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن های پذیرنده آنتی ژنی

فعال شدن لنفوسیت های T

تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD4

تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD8

فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی

مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال

ایمنی تخصص یافته در سدهای اپیتلیال و بافت های مصون از پاسخ های ایمنی

تحمل ایمونولوژیک و خودایمنی

ایمنی در برابر میکروب ها

ایمونولوژی پیوند

ایمنی در برابر تومورها

اختلالات ازدیاد حساسیت

آلرژی

نقایص ایمنی مادرزادی و اکتسابی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند