1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد1
سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد1 حیدری
سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد1 حیدری حیدری  

سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد1

کد کتاب 103038

کتاب سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد1

تعداد صفحه
252
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد1

دارای 25% تخفیف  

کتاب سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد1

بخش اول: روش ها و تکنیک های سرولوژی

 1. روش های آگلوتیناسیون
 2. روش های پرسی پیتاسیونیا ایمنودیفیوژن
 3. تکنیک های الکتروفورز
 4. تکنیک های مبتنی بر کمپلمان
 5. نفلومتری و توربیدومتری

بخش دوم: کاربرد روش های سرولوژی و ایمونولوژی در تشخیص

 1. بروسلوز یا تب مالت
 2. سالمونلوز
 3. عفونت های استرپتوکوکی
 4. سیفیلیس
 5. هلیکوباکتر باکتر پیلوری
 6. منونو کلئوز عفونی
 7. سرخجه
 8. هیپاتیت ویروسی
 9. سندرم نقص اکتسابی
 10. ویروس سایتومگال
 11. آبله مرغان
 12. توکسوپلاسموز
 13. آزمون تشخیص بارداری
 14. آزمون CRP
 15. آرتریت روماتوئید
 16. لوپوس

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند