1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی
چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی آییژ
چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی آییژ آییژ  

چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی

کد کتاب 103035

کتاب چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی

تعداد صفحه
144
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی

دارای 2% تخفیف  

کتاب چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی  

مجوعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی
مدیریت کیفیت - ارزیابی کیفیت - کنترل کیفیت

 در فصل اول انواع خطای های آزمایش مورد بحث قرار می گیرند و در فصل دوم به خطاهای مجاز آزمایش و تعیین عملکرد روش اندازه گیری بر اساس خطای آزمایش و خطای مجاز می پردازد. فصل سوم اختصاص به کالیبراسیون روش اندازه گیری و دامنه قابل اندازه گیزی آن اختصاص دارند. در فصل چهارم به موضوع کنترل کیفیت داخی با استفاده از نمونه های تجارتی پرداخته می شود. فصل پنجم اختصاص به ارزیابی کیفیت خارجی دارد که مکملی برای کنترل کیفیت داخلی است. فصل پایانی به محاسبات متداول بیوشیمیایی می پردازد.

کتاب چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی  

  1. خطاهای آزمایش
  2. خطای مجاز و عملکرد روش
  3. کالبیراسیون دامنه قابل اندازه گیری
  4. کنترل کیفیت داخلی
  5. ارزیابی کیفیت خارجی
  6. محاسبات بیو شیمیایی

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند