1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. IQB+ انگل شناسی
دارای 10% تخفیف
IQB+ انگل شناسی گروه تالیفی دکتر خلیلی

IQB+ انگل شناسی

کد کتاب 102997

IQB+ انگل شناسی (همراه با پاسخ تشریحی)

IQB پلاس انگل شناسی

تعداد صفحه
351
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786004225175
قطع
وزیری
نوبت چاپ
سوم

خرید کتاب IQB+ انگل شناسی

|

IQB+ انگل شناسی


IQB+ انگل شناسی

تصویر 1 کتاب IQB+ انگل شناسی


IQB+ انگل شناسی

تصویر 1 کتاب IQB+ انگل شناسی


IQB+ انگل شناسی

تصویر 1 کتاب IQB+ انگل شناسی

کتاب IQB+ انگل شناسی (همراه با پاسخ تشریحی)

کتاب IQB+ انگل شناسی (همراه با پاسخ تشریحی)

بخش اول : مقدمات انگل شناسی

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریح

بخش دوم : تک یاخته شناسی 

فصل اول : کلیات و ساختار تک یاخنه ها 

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل دوم: شاخه سارکوماسیتیوگوفورا زیر شاخه سارکودینا 

 سوالات

 سوالات پاسخنامه کلیدی

 پاسخنامه تشریحی

فصل سوم : تاژک داران - مژه داران 

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل هارم : شاخه اپی کمپلکسا 

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل پنجم :شاخه میکروسپورا و تک یاخته های با طبقه بندی نامشخص

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

بخش سوم : کرم شناسی

فصل اول : کلیات کرم شناسی

 سوالات

 سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل دوم : ترماتودها (فلوک ها)

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل سوم : سستودها

 سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل چهارم : نماتودها

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل پنجم : سایر شاخه های کرم ها

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی