1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. IQB+ انگل شناسی
IQB+ انگل شناسی انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی

IQB+ انگل شناسی

کد کتاب 102997

IQB+ انگل شناسی (همراه با پاسخ تشریحی)

IQB پلاس انگل شناسی

تعداد صفحه
509
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB+ انگل شناسی

دارای 5% تخفیف  

کتاب IQB+ انگل شناسی (همراه با پاسخ تشریحی)

کتاب IQB+ انگل شناسی (همراه با پاسخ تشریحی)

بخش اول : مقدمات انگل شناسی

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریح

بخش دوم : تک یاخته شناسی 

فصل اول : کلیات و ساختار تک یاخنه ها 

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل دوم: شاخه سارکوماسیتیوگوفورا زیر شاخه سارکودینا 

 سوالات

 سوالات پاسخنامه کلیدی

 پاسخنامه تشریحی

فصل سوم : تاژک داران - مژه داران 

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل هارم : شاخه اپی کمپلکسا 

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل پنجم :شاخه میکروسپورا و تک یاخته های با طبقه بندی نامشخص

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

بخش سوم : کرم شناسی

فصل اول : کلیات کرم شناسی

 سوالات

 سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل دوم : ترماتودها (فلوک ها)

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل سوم : سستودها

 سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل چهارم : نماتودها

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

فصل پنجم : سایر شاخه های کرم ها

  سوالات

  سوالات پاسخنامه کلیدی

  پاسخنامه تشریحی

 

کتاب های مرتبط با IQB+ انگل شناسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند