1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 (جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی)
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 (جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی) جامعه نگر
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 (جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی) جامعه نگر جامعه نگر  
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 (جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی) جامعه نگر جامعه نگر  

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 (جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی)

کد کتاب 102969

کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 (جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی)

تعداد صفحه
182
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 (جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی)

دارای 8% تخفیف  

کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 (جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی)

کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 (جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی)

فصل15-جراحی زنان (ژینکولوژی)و مامایی

فصل20-جراحی تناسلی ادراری (اورولوژی)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند