1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. فیزیولوژی
 4. فیزیولوژی و نموگیاهی تایززایگر جلد 1 و 2
فیزیولوژی و نموگیاهی تایززایگر جلد 1 و 2 جهاد دانشگاهی
فیزیولوژی و نموگیاهی تایززایگر جلد 1 و 2 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی  

فیزیولوژی و نموگیاهی تایززایگر جلد 1 و 2

کد کتاب 102953

کتاب فیزیولوژی و نموگیاهی تایززایگر جلد 1 و 2

تعداد صفحه
664
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فیزیولوژی و نموگیاهی تایززایگر جلد 1 و 2

دارای 3% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی و نموگیاهی جلد 1 و 2

 1. معماری گیاه و سلول
 2. ساختار ژنوم و بیان ژن
 3. آب و سلول های گیاهی
 4. موازنه آب در گیاهان
 5. تغذیه معدنی
 6. انتقال مواد محلول
 7. فتوسنتز : واکنش های نوری
 8. فتوسنتز : واکنش های کربن
 9. فتوسنتز : ملاحظات فیزیولوژیک و اکولوژیک
 10. زیست شناسی روذنه انتقال در آوند آبکش
 11. آسیمیلاسیون عناصر غذایی معدنی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند