1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی
ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی اطمینان
ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی اطمینان اطمینان  

ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی

کد کتاب 102911

کتاب ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی

تعداد صفحه
495
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی

دارای 10% تخفیف  

کتاب ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی 

کتاب ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی

کتاب ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی

فهرست مطالب

تاریخچه و قوانین مندل

چرخه سلولی و سازمان بندی ژنوم

اساس مولکولی ژنتیکی انسانی

جهش و ترمیم

ابزارهای ژنتیک مولکولی انسانی

الگوهای توراث

هموگلوبینوپاتی ها

ژنتیک بیوشیمیایی

صفات چند عاملی

تعیین نقشه ژن ها

ژنتیک جمعیت و پلی مورفیسم

ژنتیک تکوین

فارماکوژنتیک و ایمونوژنتیک

ژنتیک سرطان

سایتوژنتیک

مهندسی ژنتیک و ژن درمانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند