<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. ارشد
  5. کتاب IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
کتاب IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی گروه تالیفی دکتر خلیلی
کتاب IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

کتاب IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

کد کتاب 102904

IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

تعداد صفحه
170
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

دارای 5% تخفیف  

کتاب های مرتبط با کتاب IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند