1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. رادیولوژی/ پرتونگاری
 4. رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد 1 و 2
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد 1 و 2 حیدری
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد 1 و 2 حیدری حیدری  

رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد 1 و 2

کد کتاب 102898

کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد 1 و 2

رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست

بهترین کتاب برای استخدامی رادیولوژی

تعداد صفحه
600
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد 1 و 2

دارای 21% تخفیف  

کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد 1 و 2

کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد 1و2

جلد 1

 1. اول :تکنیک های پرتو نگاری
 2. دوم:استخوان شناسی و آناتومی عمومی
 3. سوم :فیزیک پرتو نگاری و تشخیصی

جلد 2

 1. چهارم: رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی...
 2. ششم: توموگرافی کامپیوتری
 3. هفتم: آلتراساند تشخیصی
 4. هشتم: ماموگرافی، زیرورادیوگرافی،قلوئورسکوپی
 5. نهم: اصول تاریکخانه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند