1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. اصول و فنون پرستاری (واحد عملی)
اصول و فنون پرستاری (واحد عملی) انتشارات جامعه نگر

اصول و فنون پرستاری (واحد عملی)

کد کتاب 102832

کتاب اصول و فنون پرستاری ،واحد عملی

براساس آخرین سرفصل شورای عالی برنامه ریزی

تعداد صفحه
202
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول و فنون پرستاری (واحد عملی)

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول و فنون پرستاری (واحد عملی) 

کتاب (اصول و فنون پرستاری  واحد عملی) براساس آخرین سرفصل های شورای عالی برنامه ریزی برای واحد عملی درس اصول و فنون پرستاری بویژه برای دانشجویان ترم اول پرستاری و همچنین سایر دانشجویان این رشته آماده شده است. فصل ها بگونه ای طراحی شده است که اصول انجام کار بشکل عملیاتی و مرحله به مرحله توضیح داده شده باشد.

آموزش به بیمار و خانواده در پایان هر مبحث و چک لیست های ارزیابی دانشجو (مانند آنچه در آزمون های آسکی ملاک عملکرد دانشجویان قرار م یگیرد) از موارد نواوری این کتاب نسبت به کتاب های موجود در این زمینه می باشد.

کتاب اصول و فنون پرستاری واحد عملی

فصل اول: پیشگیری از انتقال عفونت
فصل دوم: وضعیت دادن بیمار
فصل سوم: جا به جایی بیمار
فصل چهارم: تامین بهداشت فردی
فصل پنجم: کنترل علایم حیاتی
فصل ششم: گرما و سرما درمانی
فصل هفتم: تغذیه
فصل هشتم: قرار دادن سوند ادراری
فصل نهم: اکسیژن درمانی
فصل دهم: مراقبت از زخم
فصل یازدهم: مراقبت بعد از مرگ
فصل دوازدهم: دارودرمانی
فصل سیزدهم: دفع روده

کتاب های مرتبط با اصول و فنون پرستاری (واحد عملی)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند