1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 اندیشه رفیع
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

کد کتاب 102817

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

تعداد صفحه
782
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

دارای 5% تخفیف  
ارسال رایگان

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

فصل 1 : خصوصیات و مروری کلی بر پاسخ های ایمنی 

فصل 2 : سلول ها و بافت های سیستم ایمنی 

فصل 3 : گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت ها 

فصل 4 : ایمنی ذاتی 

فصل 5 : آنتی بادی ها و آنتی ژن ها 

فصل 6 : مولکول های کمپلکس سازگاری نسجی اصلی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T

فصل 7 : پذیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال

فصل 8 : تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن های پذیرنده آنتی ژنی

فصل 9 : فعال شدن لنفوسیت های T

فصل 10 : تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD4

فصل 11 : تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD8

فصل 12 : فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی

فصل 13 : مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال

فصل 14 : ایمنی تخصص یافته در سدهای اپیتلیال و بافت های مصون از پاسخ های ایمنی

فصل 15 : تحمل ایمونولوژیک و خودایمنی

فصل 16 : ایمنی در برابر میکروب ها

فصل 17 : ایمونولوژی پیوند

فصل 18 : ایمنی در برابر تومورها

فصل 19 : اختلالات ازدیاد حساسیت

فصل 20 : آلرژی

فصل 21 : نقایص ایمنی مادرزادی و اکتسابی

واژه نامه

پیوست I - سایتوکاین ها

پیوست II - ویژگی های اصلی مولکول های CD

پیوست III - تکنیک های آزمایشگاهی رایج در ایمونولوژی

واژه یاب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند