1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. درسنامه جامع مدارک پزشکی جلد 2
درسنامه جامع مدارک پزشکی جلد 2 کتاب میر
درسنامه جامع مدارک پزشکی جلد 2 کتاب میر کتاب میر  

درسنامه جامع مدارک پزشکی جلد 2

کد کتاب 102811

کتاب درسنامه جامع مدارک پزشکی، مدارک پزشکی جلد 2

  مدارک پزشکی کیمیافر

تعداد صفحه
400
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه جامع مدارک پزشکی جلد 2

دارای 10% تخفیف  

درسنامه پزشکی جلد 2، مدارک پزشکی کیمیافر، کیمیافر

کتاب درسنامه جامع مدارک پزشکی جلد 2

سوالات فناوری اطلاعات سلامت

سوالات انفورماتیک پزشکی (ارشد)

سوالات مدیریت اطلاعات سلامت (دکتری)و سوالات انفورماتیک پزشکی (دکتری) می باشد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند