1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار درسیستم عصبی
تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار درسیستم عصبی

تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار درسیستم عصبی

کد کتاب 102801

کتاب تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار درسیستم عصبی

مطابق با سر فصل دروس دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

تعداد صفحه
214
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار درسیستم عصبی

دارای 5% تخفیف  

کتاب تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار درسیستم عصبی 

کتاب های مرتبط با تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار درسیستم عصبی