1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. اتاق عمل
 4. تکنولوژی جراحی سیستم ادراری-تناسلی
تکنولوژی جراحی سیستم ادراری-تناسلی

تکنولوژی جراحی سیستم ادراری-تناسلی

کد کتاب 102800

کتاب تکنولوژی جراحی سیستم ادراری-تناسلی

مطابق با سر فصل دروس دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

فهرست مطالب

 1. آناتومی و فیزیولوژی دستگاه ادراری- تناسلی
 2. تست های تشخیصی و آزمایشگاهی سیستم ادراری
 3. اصول کلی مراقبت از بیمار تحت جراحی
 4. وسایل و تجهیزات مورد استفاده در اتاق جراحی ارولوژی
 5. ترومای دستگاه ادراری
 6. سنگهای سیستم ادراری
 7. اعمال جراحی پروستات
 8. نفروکتومی
 9. پیوند کلیه
 10. تومور مثانه
 11. واریکوسل
 12. هیدروسل
 13. بیضه نزول نیافته
 14. تورشن یا پیج خوردگی بیضه
 15. تنگی اکتسابی مجرای ادراری
 16. ختنه
 17. وازکتومی
تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید تکنولوژی جراحی سیستم ادراری-تناسلی

دارای 5% تخفیف  

کتاب تکنولوژی جراحی سیستم ادراری-تناسلی

کتاب های مرتبط با تکنولوژی جراحی سیستم ادراری-تناسلی