1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. صفرتاصد ایمنی شناسی
صفرتاصد ایمنی شناسی علمی سنا
صفرتاصد ایمنی شناسی علمی سنا علمی سنا  

صفرتاصد ایمنی شناسی

کد کتاب 102777

کتاب صفرتاصد ایمنی شناسی

تعداد صفحه
688
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید صفرتاصد ایمنی شناسی

دارای 5% تخفیف  

کتاب صفر تا صد ایمنی شناسی

صفرتاصد ایمنی شناسی

فصل اول: مفاهیم کلی ایمونولوژی
فصل دوم: ارگان های لنفاوی
فصل سوم: سلول های سیستم ایمنی فصل چهارم: آنتی ژن ها ، ادجوان ها و سوپر آنتی ژن ها
فصل پنجم: آنتی بادی ها
فصل ششم: سازگاری بافتی
فصل هفتم: بلوغ لنفوسیت های B و T
فصل هشتم: مرور کلی بر بلوغ لنفوسیتها
فصل نهم: مولکول های سطحی سلول های T
فصل دهم: فعال شدن سلول های T
فصل یازدهم: مکانیسم های عملکردی سلول های TCD8 و TCD4
فصل دوازدهم: زیر گروههای مختلف سلول های +TCD4
فصل سیزدهم: فعال شدن لنفوسیتهای B و انتقال پیام در لنفوسیتهای Bفعال
فصل چهاردهم: مکانیسم عملکردی ایمنی هومورال
فصل پانزدهم: تولرانس (تحمل) ایمونولوژیک و خودایمنی
فصل شانزدهم: ایمنی ذاتی
فصل هفدهم: سایتوکاین ها
فصل هجدهم: ایمنی علیه میکروب ها
فصل نوزدهم: واکسن ها
فصل بیستم: ایمنی مخاطی و بافتهای ممتاز
فصل بیست و یکم: ایمونولوژی پوست
فصل بیست و دوم: ایمونولوژی پیوند
فصل بیست و سوم: ایمونولوژی تومور
فصل بیست و چهارم: ازدیاد حساسیت
فصل بیست و پنجم: آلرژی بیماری ازدیاد حساسیت تیپ (I)
فصل بیست و ششم: بیماری های ناشی از نقص ایمنی
فصل بیست و هفتم: نورو ایمونواندوکرینولوژی
فصل بیست و هشتم: ایمونولوژی باروری
فصل بیست و نهم: ایمونوهماتولوژی و واکنش های انتقال خون

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند