1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. وزارت بهداشت
  5. آزمون های استخدامی پزشکی قانونی
آزمون های استخدامی پزشکی قانونی پرستش
آزمون های استخدامی پزشکی قانونی پرستش پرستش  

آزمون های استخدامی پزشکی قانونی

کد کتاب 102761

کتاب آزمون های استخدامی پزشکی قانونی

تعداد صفحه
512
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آزمون های استخدامی پزشکی قانونی

کتاب آزمون های استخدامی پزشکی قانونی

کتاب آزمون های استخدامی پزشکی قانونی

کتاب آزمون های استخدامی پزشکی قانونی

فهرست

معارف اسلامی

پاسخ نامه معارف اسلامی

ادبیات فارسی

پاسخ نامه ادبیات فارسی

زبان عمومی

 پاسخ نامه زبان عمومی 

ریاضیات عمومی

پاسخ نامه ریاضیات عمومی

آمار و احتمالات

پاسخ نامه آمار و احتمالات

روانشناسی و سنجش هوش

پاسخ نامه شکل های روان شناسی و سنجش هوش

پرسش های جایگزینی روانشناسی و سنجش هوش

پاسخ نامه پرسش های جایگزینی روانشناسی و سنجش هوش

دانش کامپیوتر

 پاسخ نامه دانش کامپیوتر 

آزمون قانون اساسی

آزمون چهارگزینه ای از وصیت امام

پاسخ نامه سوالات تستی از وصیت امام

آزمون احکام اسلامی تاریخ  اسلام و انبیا،قرآن

آزمون تاریخ ایران و جهان

آزمون سیاسی اجتماعی

نکته ها

تقلید

فصل1: تقلید

فصل2: احکام طهارت

فصل3: نماز

فصل4: روزه

فارماکولوژی

پاسخ نامه فارماکولوژی

آناتومی

پاسخ نامه آناتومی

فیزیولوژی

پاسخ نامه فیزیولوژی

مبانی سم شناسی

پاسخ نامه مبانی سم شناسی

خون شناسی و بانک خون(هماتولوژی)

پاسخ نامه خون شناسی و بانک خون(هماتولوژی)