1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. وزارت بهداشت
  5. آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE
آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE پرستش
آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE پرستش پرستش  

آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE

کد کتاب 102759

کتاب آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE

تعداد صفحه
536
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE

آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE

آزمون قانون اساسی،تقلید،ریاضیات عمومی،ایمنی،مبانی سم شناسی،بیماری شغلی،ارگونومی
وغیره ..

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند