1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. اتاق عمل
 4. اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
اصول پرستاری و کار در اتاق عمل اندیشه رفیع

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

کد کتاب 102754

کتاب اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

دارای 5% تخفیف  

کتاب اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

کتاب اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

کتاب اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

 1. سلامتی و بهبودی
 2. حقوق بیمار
 3. علائم حیاتی
 4. لوله گذاری معده و مثانه
 5. دارو درمانی
 6. تاریخچه اتاق عمل
 7. آشنایی با فضای فیزیکی اتاق عمل
 8. تجهیزات و وسایل اتاق عمل
 9. اصول ضد عفونی و تکنیکهای استریل
 10. اعضای تیم جراحی و بیهوشی
 11. مختصری از انواع و طبقه بندی اعمال جراحی
 12. وضعیت دادن بیمار بر روی تخت عمل و نکات ایمنی
 13. آشنایی با اتاق ریکاوری
 14. اصول حفاظت فردی و پیشگیری از خطرات شغلی

کتاب های مرتبط با اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند