1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها
فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها حیدری
فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها حیدری حیدری  

فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها

کد کتاب 102748

کتاب فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها

تعداد صفحه
336
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها

کتاب فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها 

فصل 1: ساختار و عمل سلول میکروبی

فصل 2: متابولیسم میکروبی

فصل 3: رشد میکروبی و کنترل آن

فصل 4: تنوع متابولیکی میکروارگانیسم ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند