1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. بافت شناسی نظری و عملی به همراه اطلس رنگی
بافت شناسی نظری و عملی  به همراه اطلس رنگی اندیشه رفیع
بافت شناسی نظری و عملی  به همراه اطلس رنگی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
بافت شناسی نظری و عملی  به همراه اطلس رنگی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

بافت شناسی نظری و عملی به همراه اطلس رنگی

کد کتاب 102727

کتاب بافت شناسی نظری و عملی  به همراه اطلس رنگی

تالیف دکتر فرشته مهر آئین (استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)

تعداد صفحه
320
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بافت شناسی نظری و عملی به همراه اطلس رنگی

دارای 10% تخفیف  

بافت شناسی نظری و عملی  به همراه اطلس رنگی تالیف دکتر فرشته مهر آئین

کتاب بافت شناسی نظری و عملی  به همراه اطلس رنگی تالیف دکتر فرشته مهر آئین با هدف آشنایی دانشجویان  با مفاهیم اساسی بافت شناسی بر اساس متن روان و قابل فهم تهیه شده است .
در کتاب بافت شناسی نظری و عملی سعی شده با بهرگیری از تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی به مطالب بافت شناسی پرداخته است و مواردی کا بافت شناسی را با سایر علوم مرتبط می کند در حد لزوم، همچنین اطلس رنگی بافت شناسی با توضیحات لازم در انتهای کتاب از ویژگی چاپ پنجم می باشد.

کتاب بافت شناسی نظری و عملی  به همراه اطلس رنگی تالیف دکتر فرشته مهر آئین با هدف آشنایی دانشجویان  با مفاهیم اساسی بافت شناسی بر اساس متن روان و قابل فهم تهیه شده است .
در کتاب بافت شناسی نظری و عملی سعی شده با بهرگیری از تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی به مطالب بافت شناسی پرداخته است و مواردی کا بافت شناسی را با سایر علوم مرتبط می کند در حد لزوم، همچنین اطلس رنگی بافت شناسی با توضیحات لازم در انتهای کتاب از ویژگی چاپ پنجم می باشد.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند