1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 5استاد جلد1
زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش  5استاد جلد1 اندیشه رفیع
زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش  5استاد جلد1 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 5استاد جلد1

کد کتاب 102702

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 5 استاد  جلد1 

تعداد صفحه
758
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 5استاد جلد1

دارای 20% تخفیف  

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش  5استاد

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش که به قلم پروفسور هاروی لودیش یکی از اساتید ممتاز دانشگاه MIT نگاشته شده است بی شک به همراه کتاب بیولوژی سلولی آلبرتس از معتبرترین منابع بیولوژی سلولی و مولکولی است با این تفاوت که بُعد بیوشیمیایی و سلولی آن بیشتر است. به عبارت دیگر کتاب لودیش به خوبی توانسته است مرهای مشترک بیلوژی سلولی و بیوشیمی را به تصویر بکشاند بخصوص در مباحثی مثل غشاء، انتقال پیام، حمل و نقل وزیکولی و اسکلت سلولی، سیستم عصب و ایمنی این امر به خوبی هویداست. از ویژگی های دیگر این کتاب نگارش آن به زبان ساده طوری که خواننده به سهولت می تواند درک بسیار عمیقی از مباحث سلولی و مولکولی پیدا کند. وجود اشکال متنوع و ساده و قابل فهم از ویژگی های دیگر این کتاب. بنابراین اینجانب مطالعه این کتار را به دانشجویان عزیز و بخصوص آن دسته از عزیزانی که خواستار درک عمیق تر از بیولوژی سلولی و مولکولی هستند توصیه می کنم. نه تنها دانشجویان مرتبط با علوم سلولی و مولکولی، بلکه همه همکاران عزیز می توانند در تدریس و پژوهش از این کتاب بهره کامل ببرند.

بیولوژی سلولی و مولکولی از جمله شاخه های نوین بیولوژی و پزشکی است که همچون شاخه های دیگر علوم هواره به نتایجی نو دست می یابد. پیشرفت های اخیر در زمینه این علم و علوم وابسته به آن همانند بیوشیمی و ایمونولوژی به قدری سریع و چشمگیر بوده که اطلاعات گذشته ما در برابر آن حقیر می نماید. پیشرفت های اخیر در حوزه بیوانفورماتیک، DNA نوترکیب، ژنومیکس، پروتئومیکس و به خصوص سلول های بنیادی و تمایز ناشی از تحقیقات بنیادین در حوزه بیولوژی سلولی و مولکولی و بیوشیمی است. در کشور عزیزمان ایران نیز پیشرفت های زیادی در حوزه بیولوژی سلولی و مولکولی و به خصوص در حوزه تولید داروهای نوترکیب، کیت های تشخیصی و سلول های بنیادی صورت گرفته است. ولی با همه این پیشرفت ها، هنوز اطلاعات ما در مورد تکامل، تمایز، سرطان و عملکرد مغز ناچیز است. شاید این انگیزه ای برای خوانندگان عزیز کتاب شود تا در تحقیقات این بخش ها سهم شوند.

کتاب بیولوژی سلولی و مولکولی لودیش در بسیاری از دانشگاه های جهان به عنوان منبع مرجع تلقی می شود. در ایران نیز بسیاری از اساتید از آن برای تدریس در مقاطع مختلف استفاده می کنند. بنابراین مطالعه این کتاب را را به دانشجویان علوم زیستی و پزشکی توصیه می کنیم.

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش  5استاد

فصل 1-مولکول ها، سلول ها و موجودات زنده مدل

فصل 2-ساختارهای شیمیایی

فصل 3-ساختار و عملکرد پروتئین

فصل 4-کشت، مشاهده و آشفته سازی سلول ها

فصل 5-مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی

فصل 6-تکنیک های ژنتیک مولکولی

فصل 7-ساختار غشاهای سلولی

فصل 8-ژن ها، ژنومیکس و کروموزوم ها

فصل 9-کنترل بیان ژن در سطح رونویسی

فصل 10-کنترل پس از رونویسی ژن

فصل 11-انتقال یون ها

فصل 12-انرژیتیک سلولی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند