1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد 2
دارای 2% تخفیف
اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد 2 نورپردازان

اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد 2

کد کتاب 102697

کتاب اصول شیمی عمومی جلد 2 

تعداد صفحه
664
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9789649751382
قطع
رحلی
مترجم
دکتر مجید میرمحمد صادقی و ...
نوبت چاپ
دوم

خرید کتاب اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد 2

کتاب اصول شیمی عمومی جلد 2

کتاب طوری تنظیم شده که نوآرایی در ترتیب عناوین را امکان پذیر می سازد. برای مثال، موازنه کردن واکنش های ردوکس (از روش نیم واکنش در الکتروشیمی) در فصل 21 آورده شده، ولی می توان به آسانی زودتر، همراه با جنبه های دیگر واکنش های اکسایش- کاهش (فصل 4)، در صورت تمایل ارائه کرد. بعضی از فصل ها را نیز می توان با ترتیب های متفاوتی آموزش داد. برای مثال، گازها (فصل 5) را می توان در همان فصل کتاب تدریس کرد تا به توان نحوه مدل سازی ریاضی به رفتار فیزیکی پی برد یا بدون از دست دادن پیوستگی، درست قبل از مایعات و جامدات (فصل 12) ارائه کرد تا اثر نیروهای بین مولکولی بر سه حالت ماده را نشان داد. در واقع بر اساس پیش زمینه دانشجو، بیشتر مدرسین فصل ها را جابه جا می کنند. برای مثال، شیمی توصیفی (فصل 14) و شیمی آلی (فصل 15) را در مکان مرسوم تر، انتهای درس، ارائه می کند.

در این ویرایش، کوشش به عمل آمده تا مسائل جدید مربوط به نیازهای آموزشی و کاربردهای واقعی ارائه گردند، در این ویرایش، مسائل متعددی مورد بازنگری قرار گرفته و 125 مسأله کاملاً جدید به مسائل انتهای هر فصل اضافه شده است. از این تعداد، 85 عدد مربوط به مسائل صحنه مولکولی می باشند که با در نظر گرفتن 50 مسأله در ویرایش اول، تمرین بسیار خوبی را در استفاده از روش تجسم در حل مسائل شیمی در اختیار قرار می دهد. مسائل جدید نزدیک به واقعیت، به روز شده اند و بخش های مروبط به بیولوژی، محیط زیست، آلی، مهندسی، و صنعتی را در بر می گیرند.

|

اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد 2


اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد 2

تصویر 1 کتاب اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد 2

کتاب اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد 2 

فصل 13

خواص محلول ها

فصل 14

عناصر گروه های اصلی: به کارگیری اصول پیوند و ساختار

فصل 15

ترکیب های آلی و خواص اتمی کربن

فصل 16

سینتیک: نقش و مکانیزم واکنش های شیمیایی 139

فصل 17

تعادل: حد نهایی واکنش های شیمیایی

فصل 18

تعادل اسید و بار

فصل 19

تعادل یونی در سیستم آبی

فصل 20

ترمودینامیک: آنتروپی، انرژی آزاد و جهت واکنش های شیمیایی 351

فصل 21

الکتروشیمی: تغییر شیمیایی و کار الکتریکی

فصل 22

عناصر واسطه و ترکیب های کئوردیناسیون آنها

فصل 23

واکنش های هسته ای و کاربرد آنها