1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2
آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2 جامعه نگر
آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2 جامعه نگر جامعه نگر  
آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2 جامعه نگر جامعه نگر  
آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2 جامعه نگر جامعه نگر  
آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2 جامعه نگر جامعه نگر  
آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2 جامعه نگر جامعه نگر  
آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2 جامعه نگر جامعه نگر  

آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2

کد کتاب 102642

کتاب آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2

تعداد صفحه
214
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2

دارای 10% تخفیف  

کتاب آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد 2

پرداختن به جنبه هاي بالینی و جراحی آناتومی

 اختصاصی بودن مطالب بالینی و جراحی برای تکنولوژیست های جراحی

سادگی و روانی مطالب جهت درک آسان تر مفاهیم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند