1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی انسان چوراسیا اندام جلد 2
آناتومی انسان چوراسیا اندام جلد 2 اندیشه رفیع
آناتومی انسان چوراسیا اندام جلد 2 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

آناتومی انسان چوراسیا اندام جلد 2

کد کتاب 102637

کتاب آناتومی انسان چوراسیا اندام جلد 2

تعداد صفحه
516
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آناتومی انسان چوراسیا اندام جلد 2

دارای 10% تخفیف  

کتاب آناتومی انسان چوراسیا اندام جلد 2  

بخش اول : اندام های فوقانی

فصل 1 : مقدمه

فصل 2 : استخوان های اندام فوقانی

فصل 3 : ناحیه پکتورال

فصل 4 : آگزیلا

فصل 5 : پشت

فصل 6 : ناحیه اسکاپولار

فصل 7 : اعصاب جلدی، ورید های سطحی و تخلیه لنفاوی

فصل 8 : بازو

فصل 9 : ساعد و دست

فصل 10 : مفاصل اندام فوقانی

فصل 11 : نشانه های سطحی و آناتومی رادیولوژیک و مقایسه اندام فوقانی با اندام تحتانی

بخش دوم : اندام های تحتانی

فصل 1 : مقدمه

فصل 2 : استخوان های اندام تحتانی

فصل 3 : قدام ران

فصل 4 : نمای داخلی ران

فصل 5 : ناحیه گلوتئال

فصل 6 : حفره پوپلیتئال

فصل 7 : خلف ران

فصل 8 : نماهای قدامی، خارجی و داخلی ساق و پشت پا

فصل 9 : خلف ساق

فصل 10 : کف پا

فصل 11 : تخلیه وریدی و لنفاوی، عصب دهی قطعه ای(مقایسه اندام تحتانی و اندام فوقانی)

فصل 12 : مفاصل اندام تحتانی

فصل 13 : قوس های پا

فصل 14 : آناتومی سطحی و رادیولوژیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند