1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی انسان چوراسیا تنه جلد 1
آناتومی انسان چوراسیا تنه جلد 1 اندیشه رفیع
آناتومی انسان چوراسیا تنه جلد 1 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

آناتومی انسان چوراسیا تنه جلد 1

کد کتاب 102636

کتاب آناتومی انسان چوراسیا تنه جلد 1

تعداد صفحه
516
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آناتومی انسان چوراسیا تنه جلد 1

دارای 20% تخفیف  

کتاب آناتومی انسان چوراسیا تنه جلد1   

بخش اول : قفسه سینه

فصل 12 : مقدمه

فصل 13 : استخوان ها و مفتصل قفسه سینه

فصل 14 : دیواره قفسه سینه

فصل 15 : حفره قفسه سینه و پرده های جنب

فصل 16 : ریه ها

فصل 17 : مدیاستینوم

فصل 18 : پریکارد و قلب

فصل 19 : ورید اجوف فوقانی، آئورت و تنه ریوی

فصل 20 : نای، مری و مجرای سینه ای

فصل 21 : نشانه های سطحی و آناتومی رادیولوژیک قفسه سینه

بخش دوم : شکم و لگن

فصل 21 : مقدمه و استخوان شناسی

فصل 22 : دیواره قدامی شکم

فصل 23 : ارگان های تناسلی خارجی جنس مذکر

فصل 24 : حفره شکم و صفاق

فصل 25 : بخش شکمی مری و معده

فصل 26 : روده کوچک و بزرگ

فصل 27 : عروق خونی بزرگ دستگاه گوارش

فصل 28 : دستگاه صفراوی

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند