1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1
اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1 اندیشه رفیع
اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1

کد کتاب 102625

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1

تعداد صفحه
668
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1

دارای 25% تخفیف  

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1

فصل 1 : پایه های بیوشیمی

فصل 2 : آب 

فصل 3 : اسید های آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها

فصل 4 : ساختار سه بعدی پروتئین ها

فصل 5 : عملکرد پروتئین

فصل 6 : آنزیم ها 

فصل 7 : کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی

فصل 8 : نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل 9 : تکنولوژی های اطلاعات بر پایه DNA

فصل 10 : لیپیدها

فصل 11 : غشاهای بیولوژیک و انتقال

فصل 12 : پیام رسانی زیستی

واژه یاب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند