1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. بیوشیمی برای پرستار پاسالار
بیوشیمی برای پرستار پاسالار اندیشه رفیع

بیوشیمی برای پرستار پاسالار

کد کتاب 102616

کتاب بیوشیمی برای پرستار پاسالار

تعداد صفحه
144
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی برای پرستار پاسالار

دارای 5% تخفیف  

کتاب بیوشیمی برای پرستار

کتاب بیوشیمی برای پرستار

فصل1:آب و بافر ها
فصل2:اسید های آمینه و پروتئین ها
فصل3:آنزیم ها
فصل4:کربوهیدرات ها
فصل5:چربی ها(لیپید ها)
فصل6:اسید های نوکلئیک
فصل7:ویتامین ها و کوآنزیم ها
فصل 8:هورمون ها
فصل9:متابولیسم کربوهیدرات ها
فصل 10:متابولیسم لیپید ها
فصل 11:متابولیسم اسید های آمینه
فصل12:متابولیسم نوکلئوتید ها

کتاب های مرتبط با بیوشیمی برای پرستار پاسالار

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند