1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوفیزیک
  4. اصول و روش های دستگاهی در بیوشیمی - بیوفیزیک و مهندسی ژنتیک
اصول و روش های دستگاهی در بیوشیمی - بیوفیزیک و مهندسی ژنتیک آثار سبحان
اصول و روش های دستگاهی در بیوشیمی - بیوفیزیک و مهندسی ژنتیک آثار سبحان آثار سبحان  

اصول و روش های دستگاهی در بیوشیمی - بیوفیزیک و مهندسی ژنتیک

کد کتاب 102611

کتاب اصول و روش های دستگاهی در بیوشیمی - بیوفیزیک و مهندسی ژنتیک

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول و روش های دستگاهی در بیوشیمی - بیوفیزیک و مهندسی ژنتیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند