1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. مرور جامع بیماری های واگیر عفونی
مرور جامع بیماری های واگیر عفونی جامعه نگر
مرور جامع بیماری های واگیر عفونی جامعه نگر جامعه نگر  

مرور جامع بیماری های واگیر عفونی

کد کتاب 102599

مرور جامع بیماری های واگیر عفونی

تعداد صفحه
178
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرور جامع بیماری های واگیر عفونی

دارای 20% تخفیف