1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلددوم
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلددوم اندیشه رفیع
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلددوم اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلددوم

کد کتاب 102588

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد دوم

تعداد صفحه
819
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلددوم

دارای 25% تخفیف  

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلددوم

بخش6: داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های خونی،التهابی و نقرس

  فصل33:داروهای مورد استفاده در سیتوپنی;فاکتورهای رشد سلول های خونی

  فصل34:داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقاد

  فصل35:داروهای مورد استفاده در اختلالات چربی خون (دیس لیپیدمی)

  فصل36:داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی،داروهای ضدرماتیسمی برطرف کننده بیماری،ضددردهای غیر اپیوئیدی،داروهای استفاده در نقرس

بخش7: داروهای غدد درون ریز

  فصل37:هورمون های هیپوتالاسمی و هیپوفیزی

  فصل38:تیروئید و داروهای ضد تیروئیدی

  فصل39:آدرنوکورتیکواستروئیدها و آنتاگونیست های آدرنوکورتیکال

  فصل40:هورمون های گنادی و مهارکننده های آنها

  فصل41:هومون های پانکراس و داروهای ضد دیابت 

  فصل42:عوامل موثر در هومئوستاز مواد استخوانی

بخش8: داروهای شیمی درمانی

  فصل43:بتالاکتام ها و سایر آنتی بیوتیک های فعال علیه دیواره و غشای سلولی

  فصل44:تتراسیکلین ها،ماکرولیدها،کلیندامایسین،کلرامفنیکل،استرپتوگرامین ها و اٌپزالودینون ها

  فصل45:آمینوگلیکوزیدها و اسپکتینومایسین

  فصل46:سولفونامیدها،تری متوپریم و کینولون ها

  فصل47:داروهای ضد مایکوباکتری

  فصل48:داروهای ضد قارچ

  فصل49:داروهای ضد ویروس

  فصل50:عوامل ضد میکروبی متفرقه،گندزداها،ضدعفونی کننده ها و استریل کننده ها

  فصل51:کاربرد بالینی داروهای ضد میکروبی

  فصل52:داروهای ضد پروتوزئر

  فصل53:فارماکولوژی بالینی داروهای ضد کرم

  فصل54:شیمی درمانی سرطان

  فصل55:ایمونوفارماکولوژی

بخش9: سم شناسی

  فصل56:مقدمه ای بر سم شناسی شغلی و محیطی

  فصل57:مسمومیتبا فلزات سنگین و عوامل شلات کننده

  فصل58:معالجه بیماران دچار مسمومیت

بخش10: عنواین ویژه

  فصل59:جنبه های خاص فارماکولوژی حوالی زایمان و کودکان

  فصل60:جنبه های خاص فارماکولوژی سالمندان

  فصل61:فارماکولوژی بیماری های پوستی

  فصل62:داروهای کاربردی در درمان بیماری های دستگاه گوارش

  فصل63:پتانسیل درمانی و سمی داروهای بدون نیاز به نسخه

  فصل64:مکمل های غذایی و داروهای گیاهی

  فصل65:تجویز منطقی داروها و نسخه نویسی

  فصل66:تداخلات مهم دارویی و مکانیسم آنها

  پیوست:واکسن ها،ایمونوگلوبولین ها و سایر محصولات پیچیده بیولوژیک

  واژه یاب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند