1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. ضروریات پاتوفیزیولوژی ریه به همراه آموزش تفسیر اسپیرومتری وست 2017
ضروریات پاتوفیزیولوژی ریه به همراه آموزش تفسیر اسپیرومتری وست 2017 تیمورزاده
ضروریات پاتوفیزیولوژی ریه به همراه آموزش تفسیر اسپیرومتری وست 2017 تیمورزاده تیمورزاده  

ضروریات پاتوفیزیولوژی ریه به همراه آموزش تفسیر اسپیرومتری وست 2017

کد کتاب 102563

کتاب ضروریات پاتوفیزیولوژی ریه به همراه آموزش تفسیر اسپیرومتری وست 2017

استاد ناظر: دکتر خلیل انصارین

تعداد صفحه
256
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ضروریات پاتوفیزیولوژی ریه به همراه آموزش تفسیر اسپیرومتری وست 2017

دارای 10% تخفیف  

کتاب ضروریات پاتوفیزیولوژی ریه به همراه آموزش تفسیر اسپیرومتری وست 2017

در این کتاب سعی شده است که در عین رعایت صداقت و دقت در انتقال بیان نویسنده، ترجمه مذکور با نثری شیوا به فارسی برگردانده شود. همچنین این کتاب مجموعه ای بسیار مفید و با ارزشی است که می تواند به عنوان کتاب مرجع برای استفاده دانشجویان پزشکی و نیز سایر رشته های مرتبط علوم پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه این کتاب را به دانشجویان و همکاران گرامی توصیه می کنم.

کتاب ضروریات پاتوفیزیولوژی ریه به همراه آموزش تفسیر اسپیرومتری 2017

بخش1: تست های عملکرد ریه و تفسیر آنها

فصل1: تهویه

فصل2: تبادل گازها

فصل3: سایر تست ها

بخش2: عملکرد ریه های مبتلا به بیماری

فصل4: بیماری های انسدادی

فصل5: بیماری های محدود کننده

فصل6: بیماری های عروقی

فصل7: بیماری های مربوط به عوامل محیطی، نئوپلاسم ها و بیماری های عفونی

بخش3: کارکرد ریه های نارسا

فصل8: نارسایی ریوی

فصل9: اکسیژن درمانی

فصل10: تهویه مکانیکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند