1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. لاکتوباسیلوس به عنوان پروبیوتیک
لاکتوباسیلوس به عنوان پروبیوتیک انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

لاکتوباسیلوس به عنوان پروبیوتیک

کد کتاب 102540

لاکتوباسیلوس به عنوان پروبیوتیک

تعداد صفحه
166
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید لاکتوباسیلوس به عنوان پروبیوتیک

کتاب های مرتبط با لاکتوباسیلوس به عنوان پروبیوتیک