1. انتشارات جعفری نوین
  2. زبان/ اختصارات/ اصطلاحات
  3. انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی
انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر  
انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر  

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

کد کتاب 102506

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

 تالیف: دکتر سیامک نجاریان - مهناز کارگر سهی - کیانوش امیری

تعداد صفحه
142
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

این کتاب رای دانشجویان کلیه گرایش های مهندسی پزشکی (بیوالکتریک - بیومکانیک -بیومواد) کلیه گرایش های  مهندسی برق(الکتریک - مخابرات - قدرت - کنترل)، رشته های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری بعنوان درس زبان عمومی به ارزش واحد تدوین شده است. کتاب حارضر در برگیرنده مجموعه ای از توضیحات کلی از دستگاه کاربردی در پزشکی است که امروزه به کرات مورد استفاده هستند.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند