1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی رشد
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی رشد رشد  

احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی

کد کتاب 102495

کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحه
538
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی

کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند