1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی بالینی سر و گردن
آناتومی بالینی سر و گردن حیدری
آناتومی بالینی سر و گردن حیدری حیدری  

آناتومی بالینی سر و گردن

کد کتاب 100247

کتاب آناتومی بالینی سرو گردن

تعداد صفحه
242
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آناتومی بالینی سر و گردن

کتاب آناتومی بالینی سرو گردن

فصل اول:استخوان شناسی

  جمجمه

 استخوان پرویزنی

  استخوان پروانه ای

  استخوان کامی

  استخوان گونه

فصل دوم :گردن 

  گردن 

  ناحیه طرفی گردن

  عضله پوستی گردن

  عضله جناحی چنبری پستانی

  حنجره

فصل سوم :صورت

  صورت 

  ناحیه بنا گوشی ماضغه ای

  اسکالپ

  حلق

دستگاه بینایی

فصل چهارم:لنف 

  لنف سرو گردن

نمایه 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند